Política de privacitat

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem al client i/o visitant d'aquesta página que totes les dades personals que faciliti en cualsevol moment y de manera voluntaria a Immaculada Salla Morros, amb domicili a 43201 Reus (Tarragona), Raval Santa Anna, 8. O als seus treballadors, seran influïdes a uns fitxers de dades de caràcter personal legalitzada e inscrits als Registre general de protecció de Dades i que es mantenen sota la responsabilitat de Immaculada Salla Morros, amb domicili a 43201 Reus (Tarragona), Raval Santa Anna, 8.


La principal finalitat d'aquest fitxer és al de mantenir la relació contractual amb el client i la realització d'estudis estadístics. Qualsevol ús de les dades personals diferents dels mencionats requerirà el consentiment precís i exprés del client. Així mateix Vd. pot exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació, previstos a l'article 15 i ss de la mencionada llei, per petició escrita a Immaculada Salla Morros, amb domicili a 43201 Reus (Tarragona), Raval Santa Anna, 8.


Immaculada Salla Morros es compromet al compliment de l'obligació del secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los, i adoptarà totes les mesures que siguin precises para evitar que resultin alterades, que es perdin o que siguin objecte de tractament o accés no autoritzat, sempre tenien en compte l'estat de la tecnologia disponible.


De la mateixa manera podrà consultar la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal en la web de l'Agencia de Protecció de Dades www.agpd.es
Para qualsevol consulta o ampliació de la informació no dubti en posar-se amb contacte amb nosaltres.
Tel +34 977 34 61 36
info@juncosa.eu